European Cultural Heritage Onstage

ECHO je mezinárodní projekt v oblasti umění, kultury a kulturního dědictví, který má za cíl zlepšit kulturní produkci a posílit pocit evropské sounáležitosti skrze propojení současné umělecké tvorby s temným kulturním odkazem místních komunit v Evropě. Toto temné dědictví je spojeno s událostmi, které traumatizují široké společenské skupiny a podmiňují jejich kulturní identitu. Takovéto události se společností týkají prostřednictvím fyzických či konceptuálních prostor spojených s válkou, genocidou, masovými vraždami, etnickými konflikty, útlakem, násilím a smrtí a tvoří momenty hmotného i nehmotného kulturního dědictví. Pro místní i cizince může mít vypořádání se s traumatickým kulturním dědictvím terapeutický efekt. Válka a konfliktní prostory existují po celé Evropě, takže může být tento temný odkaz začátkem dialogu mezi umělci a občany. ECHO má za cíl: 1) posílit a propagovat spojení mezi uměleckou tvorbou a temným kulturním dědictvím, 2) umožnit společnou uměleckou tvorbu založenou na kulturních elementech nových, starých i budoucích států EU, 3) zachytit původní obraz místních komunit a jejich kultury jako součásti evropského kulturního kontextu.

ECHO se snaží těžit z: a) umělců skrze výměnu kulturních a uměleckých postupů, b) příjemců umění skrze podporu práce s publikem pomocí děl, která soustřeďují temné kulturní dědictví místních komunit a umění nových, starých a budoucích států EU. Projekt bude podporovat poznávání temného kulturního dědictví skrze společnou uměleckou tvorbu zaměřenou na posílení pocitu sounáležitosti s Evropou a také usnadní kulturní a uměleckou výměnu mezi novými, starými a budoucími státy EU.