EU BAC

EUBAC podpoří založení sítě propojením organizací z Itálie, Česka, Německa a Rumunska, přičemž bude otevřen dalším kulturním a kreativním organizacím z EU. Projekt představují kreativní ateliéry scénických umění, suburbánní „akademie“ činné v různých uměleckých oblastech, přičemž udržují úzký kontakt s publikem skrze stálé kurzy a možnost hostování ve vybraném malém kamenném divadle. Síť má za cíl vnést mezinárodní kontext do aktivit těchto organizací, podpořit mezinárodní mobilitu umělců a uměleckých děl, zlepšit jeho dosah na předměstské publikum a rozšířit ho. Dále vytvořit dlouhodobé vztahy mezi uměleckými institucemi EU, jež se věnují vzdělávání i tvorbě a podpořit kreativitu mladých lidí a umělců pomocí integrace různých uměleckých jazyků a využitím zkušeností z projektu EU Men and Ideas, který během EUBACu změnil evropský životní styl a způsob uvažování.