Etnofolk

Cílem mezinárodního projektu Etnofolk je vznik platformy, jež by umožnila lépe poznat historicky propojené tradice a nabídnout o nich co nejvíce informací odborné i laické veřejnosti. Mnoho tradičních kulturních elementů už ztratilo svůj praktický význam a přestalo plnit své původní funkce. Jiné části se postupně transformovaly v rámci současného způsobu života a přizpůsobily se potřebám a představám lidí. Expanze nových kulturních prvků naučila dnešního člověka vnímat vlastní kulturu jinak. S postupným šířením globalizace se tak objevila potřeba začít ochraňovat dědictví předcházejících generací. Portál představuje bohatý zdroj atraktivních a užitečných informací o kulturním dědictví lidové kultury v zemích střední Evropy. Informace z portálu jsou určeny zejména pro výzkumné pracovníky, učitele, studenty, muzeologické pracovníky, architekty, podnikatele, místní a regionální politiky, stejně jako i pro všechny kreativní jedince se zájmem o lidovou kulturu. Vzhledem k zapojení partnerů ze čtyř zemí je portál koncipován jako vícejazyčný. Podrobnosti ke každému záznamu jsou dostupné v jazyce jeho vzniku, základní informace pak v angličtině. Zároveň je ve znalostní bázi doplněna možnost automatických překladů.

Projekt je financován v rámci programu Central Europe.