V celé Evropě se knihovny potýkají s obrovským množstvím dokumentů z 20. a 21. století, jež prozatím nebyly zdigitalizovány z důvodu komplexní autorsko-právní problematiky. Tyto práce nejsou přístupné veřejnosti a dřímají na spodu knihovních regálů – často se již nevydávají či nikdy vydány nebyly a dotisky či kopie nejsou dostupné. Cílem projektu je digitálně zpřístupnit doposud ukryté dokumenty a učinit je dostupnými na celoevropské úrovni s ohledem na platná autorská práva. Projekt se proto zaměří na „stranu poptávky“ spíše než „nabídky“ a do výběru materiálů, digitalizačního procesu a distribuce zapojí národní, regionální a místní komunity, čímž přispěje (s pomocí samotných digitalizovaných objektů) k rozvíjení mezikulturního dialogu. Alternativní formáty přenosu digitálního obsahu uzpůsobené v prvé řadě mobilním telefonům, ale také potřebám nevidomých a neslyšících uživatelů, umožní oslovit širší publikum. Všem evropským knihovnám budou k dispozici praktické semináře, pokyny a zvláštní nástroje, díky kterým se jejich zaměstnanci dokáží náležitě vypořádat s právní problematikou, což přispěje k posílení jejich kýžené schopnosti působit na nadnárodní úrovni. V neposlední řadě budou položky zpřístupněny širokému evropskému publiku v rámci zavedených digitálních knihoven a na společném portálu vytvořeném v průběhu projektu, který zaručí nadnárodní sdílení obsahu a podnítí rozvoj kreativity v Evropě.