Vzdělávací program organizovaný v rámci Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava je určen pro evropské producenty dokumentárních filmů. Hlavním cílem workshopu je propojit talentované evropské producenty s filmovými profesionály, dát účastníkům přístup k informacím v oblasti audiovize a pomoci jejich hlubší a rozsáhlejší orientaci na filmovém trhu. Dále jim umožňuje navázat kontakt s producenty z ostatních zemí, a zvyšuje tak potenciál budoucích evropských koprodukčních projektů. Programem Kreativní Evropa MEDIA je každoročně podporován od roku 2018.