Projekt EMERGENCE se zaměřuje na fenomén performance v kontextu našeho evropského dědictví. Na vzniku performancí se podílí celá řada tvůrců počínaje designéry, režiséry, herci, tanečníky, přes výtvarné umělce, experimentátory s digitálními médii až po producenty a manažery – projekt tak propojuje široké spektrum kreativních oborů a profesionálů z Evropy s cílem vytvořit komplexní program workshopů, přednášek, uměleckých rezidencí, performancí a výstav v reakci na historické a kulturní souvislosti konkrétního místa. Jednotlivá díla budou čerpat z kolektivní paměti daného místa a vyústí v divácký zážitek, který poukáže na to, že kulturní dědictví je dlouhodobý proces neustálého znovuobjevování, propojování a vytváření vztahů v dnešním globalizovaném světě. Projektové aktivity jsou navrženy tak, aby co nejvíce propojily mladé umělce s již etablovanými profesionály, a umožnily tak rozvoj nové generace tvůrců živého umění, které je věnována hlavní pozornost. Představujeme silnou skupinu sedmi partnerů z různých evropských zemí, projekt má světový přesah v podobě přidruženého partnera z Tchaj-wanu. Díky podpoře Kreativní Evropy tato dynamická skupina spojí své síly, prostředky a síť kontaktů a vytvoří rozsáhlý, kvalitní a rozmanitý kulturní program napříč Evropou. Umožní dialog mezi profesionály a kulturní výměnu podněcující vzájemné porozumění v rámci evropské společnosti. V rámci projektu zorganizujeme čtyřicet akcí a dílčích projektů v sedmi evropských zemích a na Tchaj-wanu, které zapojí přes 1 000 umělců a profesionálů, 3 000 studentů a začínajících tvůrců a širokou veřejnost. Nepřímo chceme také prostřednictvím dlouhodobých projektů v podobě putovních výstav, rozhovorů, publikační a výzkumné činnosti oslovit více než 50 000 studentů, mladých umělců, profesionálů a pedagogů.