„Lze svět měnit pomocí divadla? Největší chybou je nedělat nic z přesvědčení, že nemůžeme dosáhnout všeho. Je možné pozitivně působit na umění spojené s výzkumem – to je alespoň něco!“

V rámci předchozího projektu 15 evropských uměleckých a výzkumných partnerů ze 13 evropských zemí spolupracovalo pod názvem Create to Connect na zkoumání současného divadla, aby působilo esteticky, politicky a sociálně, např. ve formě sociální inovace, mikropolitické změny, nových veřejných zájmů, estetických průlomových myšlenek a emancipace.

Přesouváme se od budování publika k ovlivňování zainteresovaných osob, od pouhého spojení a zapojení k vědomému budování vlivu se základy v antropologickém výzkumu. Rozvíjíme vztahy, které nejsou založeny na silových strukturách, ale na spolupráci a solidaritě. Všechny kroky jsou plánovány a připravovány ve spolupráci s kurátory, umělci a vědci.