Crafting Europe in the Bronze Age and Today

V mladší době bronzové v Evropě (cca 2200–1500 př. n. l.) byl poprvé zaznamenán zvýšený pohyb řemeslníků na kontinentě a výroba vysoce leštěných nádob na pití a nádobí v mnoha společenstvích té doby. Prvořadým cílem našeho projektu je připomenout toto první období spojování Evropy skrze čerpání inspirace pro nové řemeslné umění a pomoci Evropanům uvědomit si jejich kulturní dědictví a zároveň oživit ohrožené umění hrnčířství.

Partnerství CRAFTER bylo vytvořeno, aby těchto cílů dosáhlo pomocí pěti specifických linií činnosti: 1) svede dohromady hrnčíře, archeology a odborníky na kulturní dědictví, aby sdíleli zkušenosti o hrnčířských technikách minulosti, 2) vytvoří sady keramických nádob s charakteristikami pěti nejvýznamnějších evropských kultur doby bronzové, 3) v každé zemi vyprodukuje dokumentární film, který zachytí proces výroby, a tím přidá na viditelnosti dědictví minulosti a modernímu řemeslu, 4) uspořádá tematické výstavy ve Španělsku, Německu, Maďarsku a Srbsku, s cílem sdílení keramiky a dokumentů vytvořených v rámci projektu s veřejností a ostatními výukovými nástroji o hrnčířství doby bronzové a 5) bude se snažit o umožnění prodeje hrnčířských replik v muzeích a na e-shopech, s cílem je zavést jako produkt v novém obchodním modelu. Jako součást naší strategie pro práci s publikem budou všechny výstupy vytvořené v rámci tohoto projektu intenzivně šířeny.