COURAGE

Cílem je zmapovat a prezentovat soukromé a státní on-line a off-line sbírky z období kulturní opozice v bývalých socialistických zemích. Partneři budou spolupracovat na posílení pozice těchto sbírek na kulturní scéně jakožto základní části současné evropské kultury. COURAGE významně ovlivní způsob, jakým uvažujeme o dějinách socialismu ve střední a východní Evropě a také, v širším měřítku, o dějinách „útlaku“ a „odporu“. Výstupem projektu bude studie pokrývající šestnáct zemí – od Německa přes balkánské státy až po Ukrajinu. Celý program bude provázen veřejnými semináři, filmovými festivaly, výstavami a vytvořením on-line databáze. Na projektu se podílí dvanáct organizací z akademického či výzkumného prostředí, dohromady se výzkumu zúčastní 150 badatelů.