Contain[era]

Mezinárodní výstavní projekt Contain[era] proběhne v osmi evropských zemích. Tematizovat bude site-specific a non-specific, konflikt mezi informační realitou a virtualitou, vztah mezi globální a národní kulturou a rovněž pozici střední Evropy jako rovnocenné části Evropské unie. Na osm přepravních kontejnerů se promění v mobilní galerie, přičemž každá nabídne prostor pro multimediální výstavu jednoho současného umělce z jedné zúčastněné země. Vznikne tak osm expozic a každá z nich se zaměří na pojetí informačního transferu a zachycení národního kulturního dědictví. Vyjedou následně na putovní cestu spojující svou trajektorií všechna zúčastněná města, přičemž umělecká informace bude prezentována netknutě, stojíc mimo zkreslení lokálními vlivy. Až se kruh putování uzavře, všechny kontejnery se přesunou do koordinujícího města (Praha), aby utvořily jednu velkou společnou výstavu.