CON-FRONT

První světová válka byla prvním vojenským konfliktem na globální úrovni. Fronta se táhla od Severního moře přes Balkán až po poloostrov Gallipoli a spojovala Evropu symbolickou linkou. První světová válka navíc vykořenila miliony evropských civilistů, z nichž většina byli nevinní přihlížející, a vytvořila tak první masivní uprchlickou krizi v Evropě. Válečná migrace se v uplynulých stech letech neustále opakovala. Lepší chápání minulosti je zásadní pro pochopení současnosti. CON-FRONT chce zvýšit povědomí o tomto společném evropském odkazu pomocí unikátní mezinárodní spolupráce mezi současnými místy hudebních událostí a partnery z oblasti kulturního dědictví. Partnerství v rámci projektu vyzkouší nové způsoby připomínání si tohoto dědictví skrze dříve neprobádané metody, nashromáždí
specifickou odbornost jak kulturního sektoru, tak z oblasti kulturního dědictví a bude konfrontovat minulost a přítomnost. Hlavním výsledkem je přeshraniční multidisciplinární tvorba skupiny mladých mezinárodních umělců, která bude předváděna v zapojených zemích pro diverzifikované a těžko dosažitelné publikum, a dokument mladých mezinárodních filmařů, který zachytí celý proces tvorby a jeho výsledek. Navíc je šíření projektu a jeho obsahu naplánováno ve spojení se širokou škálou hudebních a historických konferencí a sympozií a také s událostmi, které připomínají první světovou válku.