Community as Opportunity

Všechny aktivity a závazky v rámci tohoto projektu mají jasné zaměření: vzdělávání diváků a profesionalizaci účastníků kulturního sektoru. Ústředním záměrem projektu je usnadnit oboustranný vztah mezi archivy/archiváři a veřejností napříč všemi společenskými vrstvami. Právě spojením a uvedením archivních institucí na stejnou úroveň budou naplněny podmínky programu. Vedlejším cílem projektu je nabídnout snadný přístup k výdobytkům digitálního věku a umožnit veřejnosti jejich aktivní využívání, čímž zároveň vznikne šance podílet se na vytváření a zkoumání společné evropské historie. Navíc se předpokládá podnícení udržitelného růstu digitalizovaných materiálů i prohloubení kvalifikace mladých odborníků prostřednictvím zajištění materiálů pro studijní účely. K dalším plánovaným aktivitám patří organizace sponzorovaných praxí pro studenty, různých tvůrčích soutěží pro žáky, studenty i veřejnost.