Hlavním cílem projektu CLASH! je propagace mezinárodní mobility umělců a profesionálů, která jim může zajistit možnost mezinárodní spolupráce, posílení práce s publikem a vytvoření modelu pro modernizaci konkrétních profesionálních rolí a schopností. Konkrétně chce projekt podpořit taneční soubory z jihu a východu EU, které se tradičně věnují klasické produkci a tréninku, tak, aby se posunuly k nové, současné taneční tvorbě, která vyžaduje nové metody vzdělávání, vnitřní management a strategii pro práci s publikem.

K dosažení těchto cílů si projekt CLASH! klade následující úkoly: 1) Výměna zkušeností a osvědčených postupů a identifikace nových strategií a nástrojů pro taneční soubory a školy, které jsou ochotné vyvíjet současné a experimentální taneční programy a produkce. 2) Vývoj a implementace strategií pro práci s publikem, které umožní partnerským organizacím zapojit méně exponované publikum, vytvořit s ním vztah a komunikovat s ním, zlepší kvalitu jeho zážitku (konkrétně co se týká těch, kdo se účastní současných a experimentálních tanečních produkcí). Partneři v projektu CLASH! budou spolupracovat v laboratořích, na workshopech a na seminářích, aby vytvořili konkrétní výsledky, jimiž budou: 4 mezinárodní P2P laboratoře, směrnice CLASH!, CLASH! vzdělávací strategie, realizace 5 národních seminářů, produkce 5 původních tanečních představení, které budou představeny na prvním ročníku festivalu CLASH! a CLASH! turné, zpracování strategie pro práci s publikem, 15 národních workshopů pro práci s publikem, 5 národních networkingových akcí a 2 mezinárodní konference.