Mezinárodní program filmové výchovy CinEd si klade za cíl zpřístupnit evropské filmy mladým divákům ve věku 6 až 19 let. Českým partnerem projektu je Asociace českých filmových klubů.
CinEd nabízí filmy pro školní projekce, realizované ať již přímo ve školách, v kinech nebo v dalších kulturních institucích. Filmy jsou organizátorům představení nabízeny zdarma a instituce mohou programy zpoplatnit do výše pokrytí svých provozních nákladů spojených s projekcí. Specifikem projektu je jeho zaměření na umělecké filmy a jejich přiblížení nejmladším divákům prostřednictvím osvědčené a mezinárodně ceněné metodiky vyvinuté v rámci Cinémathèque française. Součástí nabídky jsou vedle samotných filmů také metodické materiály, pedagogické bonusy, pracovní listy či online prostor pro studenty. Programem EU Kreativní Evropa MEDIA je projekt podporován pravidelně od roku 2015.