Česko-německé centrum Kvilda, 2012

V jednom z center turistického ruchu na Šumavě vzniklo rekonstrukcí zdevastované budovy a přístavbou ateliéru s grafickou dílnou unikátní kulturní centrum pro umělce z obou stran hranice. Centrum zahrnuje ateliéry, dílny, knihovnu, zkušebnu a multifunkční sál pro promítání, přednášky, výstavy, autorská čtení či koncerty. Umělci mohou prostory využít k dlouhodobým společným stážím a projektům. Grafická dílna je vybavena lisy pro litografii, dřevoryt, linoryt a další příbuzné techniky. Návštěvníci se tak mohou seznámit s většinou grafických technik a zároveň se věnovat vlastní tvorbě pod vedením lektora. Prostory centra jsou dále využívány školskými zařízeními v rámci společné výuky výtvarné výchovy.

projekt je financování programem Přeshraniční spolupráce.