CERTESS

Projekt zapojil dvanáct regionálních partnerů z deseti evropských zemí a zaměřil se na vytvoření společného metodického rámce, jak rozvíjet, řídit a posilovat Evropské kulturní stezky (EKS) prostřednictvím využití doporučených rozvojových a řídicích nástrojů zaměřených na podporu udržitelného kulturního cestovního ruchu. Ve většině současných evropských kulturních stezek a regionů, kterými tyto stezky procházejí, chybí komplexní metodiky, řídicí nástroje, inovativní nápady k realizaci efektivní strategie na regionální úrovni s řadou místních iniciativ různě roztroušených podél stezky a přilehlého území, nedisponují systematickým přístupem a ukazují nedostatečnou soudržnost. Součástí pilotních projektů bylo použití site-specific metody – příprava prostředí, situace a instalace jako metafora a sebevyjádření konkrétních vybraných písní a příběhů. Účastníci tvořili landartové objekty, světelné instalace a objekty zejména z přírodních materiálů. Mladí lidé konzultovali své nápady se scénografem, dodali projektu profesionální rozměr. Projekt je založen na úzké spolupráci s obyvateli a na aktivním zapojení diváků do instalací. Součástí projektu je vznik databáze, která obsahuje 41 příkladů dobré praxe a 83 návodů, jak
přistupovat ke správě kulturních stezek.

Projekt je financován programem Evropské unie INTERREG IV C.