V prvních dvou letech jedenáct literárních organizací z deseti zemí (Nizozemí, Belgie, Španělska, Itálie, Portugalska, Rumunska, Polska, Slovinska, Česka a Srbska) společně vybere a podpoří třicet začínajících umělců, osmdesát začínajících překladatelů a šest začínajících profesionálů v oblasti literatury. Vybraným účastníkům a účastnicím projekt nabídne mezinárodní program složený z rezidencí a specializovaných lekcí, které je připraví na práci na evropském trhu a pro mezinárodní publikum. V prvních dvou letech získají účastníci projektu dovednosti, mezinárodní konexe a podklady nezbytné pro nadcházející dva roky, během kterých budou uvedeni na evropský trh s literaturou. V průběhu třetího a čtvrtého roku budou účastníci prezentováni prostřednictvím mezinárodních marketingových kampaní, zúčastní se deseti literárních festivalů v rámci Evropského festivalového turné, jejich práce bude představena na knižních trzích a literárních festivalech a naváží kontakt s literárními organizacemi. Začínající literáti zapojení do projektu se rovněž budou mít příležitost seznámit s řadou profesionálů z naklatelského průmyslu – s renomovanými překladateli a spisovateli, agenty, vydavateli, producenty, profesory literatury, organizacemi, oficiálními institucemi, soukromými patrony a různými typy publika. Program zajistí tvůrcům vyšší počet smluvních závazků a všem účastníkům poskytne podmínky pro budování mezinárodní kariéry. Metody projektu se v tomto ohledu již osvědčily na národní úrovni a během jeho první edice i v evropském měřítku. V dlouhodobém horizontu se CELA stane klíčovým projektem v rámci infrastruktury pro rozvoj literárních talentů v Evropě a přispěje k udržení kulturně rozmanité nabídky literatury pro evropské publikum.