Zločiny proti betonu, Skopje

Cílem projektu je vývoj metodologie a nových konceptů pro vnímání a interpretaci kulturního dědictví jako reprezentativního prostoru. Makedonie, Chorvatsko a Nizozemsko se mohou stát počátečním bodem otevřené debaty o změně rámce kulturního dědictví v Evropě. Projekt se také vypořádá s následky projektu Skopje 2014 – mnoho socialistických a modernistických budov bylo v rámci tohoto projektu „oblečeno“ do nových fasád v neoklasicistním stylu. Navzdory pokusům zařadit tyto budovy mezi „opravdové kulturní dědictví“ vládne mezi občany jasná nevole. Projektem chceme otevřít veřejnou debatu a odlehčit městu od vnuceného a kontrolovaného chápání historie, jaké nám ukázal projekt Skopje 2014. Nizozemsko, rozpohybované debatou o využití jména admirála Witte Corneliszoona de Witha, nizozemského důstojníka zapojeného do koloniálního vykořisťování, Centrem moderního umění Witte de With, je obrazem toho, na co se chceme soustředit – jak příběhy naší minulosti budují kolektivní obraz o nás samých. Odhalení bolestného rozdílu mezi vlastním obrázkem tolerance a koloniální a otrokářskou historií, na které je vybudována nizozemská společnost, se stává předmětem kontroverze – zda místa přejmenovávat, nebo udržovat spojení se slepým místem historie. V Chorvatsku bude CDCM pomocí organizovaných aktivit pomáhat probíhající občanské kampani za uchování a kritické přehodnocení architektonického modernismu poloviny 20. století, s primárním zaměřením na Dalmácii. Cílem projektu bude pomoci občanům uznat hodnotu modernistického prostředí.