CASA, Subcase 2014, foto: Petter Hellman

CASA usiluje o zvýšení ambicí profesionálů z oblasti cirkusu a streetartu, jakož i o povědomí o nových výzvách a schopnosti na ně aktivně reagovat. Partnerské organizace se spojují s cílem rozvinout schopnost zástupců této oblasti na mezinárodní úrovni a zajišťovat šíření dobré praxe a postupů i rozšiřovat kompetence a dovednosti v těchto segmentech. CASA je koncipována jako podpůrný program, jenž má za cíl otvírat nové pracovní příležitosti pro profesionály cirkusu či působící v otevřených prostorech, a to skrze zprostředkování přístupu k mezinárodním trhům a poskytování kvalitních informací o streetartu a cirkusu, prohloubení znalostí o různých kulturních kontextech a uměleckých scénách i učení se od kolegů za účelem poznávání nových pracovních metod. Zvláštní pozornost je věnována odhalování potenciálu cirkusu a streetartu pro dosažení nového publika. CASA by měla sloužit jako odrazový můstek pro budoucí spolupráce, projekty a umělecké inovace z oblastí cirkusu a streetartu.