Caravan Next

Caravan Next je evropským projektem tzv. společenského a komunitního divadla (Social and Community Theatre, SCT) realizovaný v partnerství 13 mezioborových organizací v 11 zemích EU. Caravan NEXT vychází z předchozího projektu Caravan Artists on the Road, a to s cílem přenést jej do aktuální reality se silnou identitou EU, vycházejíce z výzkumu nového typu vztahů s publikem. Cílem bude vyvinutí Integrovaného evropského systému SCT pro mezinárodní výměnu profesionálních kulturních statků s trvalou a udržitelnou perspektivou. Posiluje přitom spolupráci mezi umělci SCT a profesionály v mezinárodním kontextu, s důrazem na země EU. Základem uměleckých aktivit je tvorba kulturního intervenčního modelu, který by byl převoditelný do sféry rozvoje publika. Caravan Next podporuje užívání digitálních médií a tvorbu webového obsahu a šíření v masmédiích. Projekt vytvoří na 30 událostí SCT ve 30 městech EU.