Be SpectACTive!

BeSpectACTive! je projekt, jenž má charakter akčního výzkumu založeného na produkci zaměřující se na současné múzické umění. Jeho cílem je vyvinout nové modely společného tvoření zahrnující umělce, publikum a kulturní organizace na stejné úrovni. Projekt umožní rozvoj udržitelné tvůrčí spolupráce mezi umělci, publikem a organizacemi jak na místní, tak na nadnárodní úrovni skrze on-line a off-line události. Projekt se skládá z: 1) koprodukce dvanácti nových divadelních představení prezentovaných v partnerských prostorách a vytvoření devíti tanečních videí na web, 2) účastnických workshopů zahrnujících více než tisícovku občanů do procesu vytváření uměleckého programu (občané vyberou 108 představení, která se uskuteční v osmi různých evropských městech pro široké publikum), 3) vyvinutí on-line platformy, která vytvoří on-line forum pro organizace, komunity a diváky 4) přístupných zkoušek, mezinárodních seminářů, vytváření dokumentů, publikací a další adekvátních aktivit.