Artecitya

Artecitya spojuje osm evropských kulturních organizací, které budou po čtyři roky koordinovaně podporovat umělecké aktivity spojené s urbanismem, městským veřejným prostorem, ekosytémy aglomerací a občanskou společností. Široké spektrum aktivit umožňuje mezinárodní spolupráci tvůrčích osobností zabývajících se moderními strategiemi proměny urbánního prostředí, ať už jde o nastupující generaci ekologicky smýšlejících architektů, umělců nebo politických a občanských aktivistů. Vedle přímých uměleckých expanzí do městského prostředí se v rámci Artecitya rozvíjejí mezioborové spolupráce umožňující technologicky poučenou účast umělců v občanských iniciativách vedoucích ke zlepšení městských infrastruktur (happeningy zaměřené na recyklaci stavebních
materiálů, digitální rozhraní pro komunikaci o probíhajících de/rekonstrukcích v městských zástavbách, mediálně přenášené veřejné rozpravy, konference apod.). Projekt umožňuje sdílení zkušeností daných lokálními podmínkami.