Rezidence Machaon, Gánovce, Slovensko

Projekt si klade za cíl vytvořit mezinárodní síť „inspirativních oblastí“, tedy míst vhodných k uměleckým pobytům ve velmi atraktivní přirozené a autentické evropské krajině, zajistit podmínky pro dlouhodobou nadnárodní mobilitu umělců a uměleckých odborníků ve venkovských lokalitách, podpořit kulturní výměnu a rozmanitost a prohloubit trvalou udržitelnost místního rozvoje. Projekt pracuje se skutečností, že v nových členských státech EU z oblasti východní a střední Evropy neexistuje mnoho uměleckých rezidencí, přestože tyto země disponují množstvím atraktivních kulturních prostor zajímavých pro tvůrce i jejich publikum; tato místa jsou ovšem často přehlížena a jejich potenciál není dostatečně využíván. Jestliže se podaří přilákat do takových „inspirativních oblastí“ tvůrčí osobnosti, výsledkem je obohacení kvality života, místní kultury, prostředí a ekonomiky.

Takto vytvořená síť partnerů poskytne prostor pro navyšování kapacity (pro nové dovednosti a znalosti) místních kulturních aktérů, zlepší viditelnost jednotlivých oblastí za národními hranicemi a stane se základem pro další rozšiřování kontaktů s podobnými evropskými regiony, které se budou chtít připojit k síti jakožto nové „inspirativní oblasti“. Projekt přináší do stávající kulturní praxe všech zúčastněných partnerů řadu nových podnětů. Všichni partneři patří k místním lídrům a jejich spolupráce přispěje k jejich růstu a k posílení jejich role kulturních facilitátorů a kurátorů ve vesnických oblastech.