All Strings Attached

Tento projekt je koncipován jako série workshopů, výstav a představení putujících z Alp do Středomoří. Jeho cílem je propagovat evropské loutkářské dědictví, upozornit na rozdílnosti v jednotlivých tradicích a použít jednotný přístup při prezentaci loutkářství jako „totálního uměleckého díla“. Projekt je inspirován pionýry loutkářství z období evropské avantgardy. Na počátku 20. století ožilo loutkářství díky generaci důležitých protagonistů, kteří oboru vdechli nové formy a sjednotili práci skladatelů, spisovatelů a umělců. Považujeme za důležité podat souhrnný pohled na toto období. Za účelem získání publika bude loutkářství představeno skrze svoji historii, umístění, kulturní pečeť, koncept a techniku. První část projektu, zaměřená na technologicko-historický výzkum a uchování, položí základy pro jeho další rozvinutí. Hlavní ideou druhé části je uspořádat inovativní a tvůrčí představení, která zaujmou široké publikum a nabídnou mu rozdílné perspektivy a příležitosti vstoupit do dialogu s loutkářstvím.