Pod jedną gwiazdką (foto Adrian Chmielewski), ALIPI

Projekt posouvá na další úrovně veřejné světelné interakce s publikem pomocí kvalitních uměleckých děl a integrovaného souboru činností, které obsahují inovativní tvorbu obsahu, rezidence pro umělce, odborné i veřejné workshopy a konference či ukázkové showcasy výsledných děl na významných evropských festivalech. ALIPI ve společném tvůrčím procesu spojuje umělce, designery a kreativní, technologicky orientované odborníky ze širokého spektra různých médií. Užívá ovšem veřejných interakčních prostředí spojených se světlem, ať už v té či jiné formě. ALIPI se zakládá na zapojení techniky a výrazně viditelném veřejném představení originálních mobilních zařízení a platforem, koncipovaném tak, aby umělci získali možnost rozvíjet a poté prezentovat svá zcela nová díla. K tomu jim slouží kurátorované rezidenční pobyty a workshopy.