Veřejné testování Transformeru, Budapešť

AC/DC je novátorský mezinárodní aktiv usilující o proměnu technologických možností umělců a tvůrců pracujících s veřejným prostorem a občanskou společností. Umožní umělcům komentovat a přetvářet veřejný a sdílený městský prostor bez reálného ataku na zástavbu, a to díky svému soustředění na virtuální nástavbu reality: v rámci AC/DC se totiž vytváří digitální platforma pro práci s tzv. augmentovanou (rozšířenou) realitou, tj. realitou s virtuálními prvky zobrazitelnými prostřednictvím přenosných zařízení (tabletů, smartphonů apod. na konkrétních místech ve městě). Práce začínají v Kolíně nad Rýnem, Praze, Mariboru a Budapešti – jakožto domovských městech partnerských organizací. Tvůrčí obyvatelé těchto měst budou mít díky AC/DC možnost reálných proměn svého okolí, aniž by do něj nutně museli invazivně zasahovat. To poskytuje mimořádný potenciál pro umělce, ale nejen pro ně. Občanské aktivity usilující o pozměnění urbánních řešení či infrastruktury svého prostoru získají silný nástroj.