Muzem v paláci krále Jana III., Wilanów, Polsko

Projekt spolupráce A Place at the Royal Table se zrodil z potřeby sdílet evropské dědictví s občany. Kulturní dědictví není pouze dědictví postavené, ale i nehmotné dědictví skládající se z dějin, míst, lidí, tradic, zvuků a chutí, které se podíleli na vzniku Evropy, jak ji známe dnes. Královská sídla symbolizují milníky Evropy a v kontextu překotného vývoje hrají roli jako prostředek změny, stimulace společenské inkluze a ekonomického vývoje. Toho se dá dosáhnout umístěním publika do středu kreativního procesu a posílením pocitu sounáležitosti s Evropou. A právě na těchto základech je vystavěn i projekt A Place at the Royal Table.

Projekt má za cíl, prostřednictvím Evropského kalendáře participativních aktivit, vyprávět evropskou historii skrze příběh její kuchyně, chutí a tradic, které pocházejí z výměn v rámci Evropy a symbolizují otevřenou a propustnou oblast. Záměrem je současným, originálním a zábavným úhlem pohledu, který hovoří o dějinách a přítomné Evropě, poukázat na vzájemně se ovlivňující události, které Evropu pomohly utvářet. Základním prvkem pro posílení a změnu myšlení o našem společném prostoru, za využití znalostí publika, budou digitální technologie. Metoda „učit se činností“, již vyzkoušená v rámci výukových aktivit, je adaptována pro aktivity, které budou vytvořeny pro Evropský rok kulturního dědictví, pro stimulaci mezikulturního a mezigeneračního dialogu. Široká škála společných aktivit bude realizována prostřednictvím naší sítě, za účelem posílení jejich obrazu v očích veřejnosti a aby se královská sídla stala opravdovými vyslanci kulturního dědictví v Evropě.