Klíčovým východiskem projektu je idea, že muzea zaměřená na zapojování dětí mají obrovský potenciál proměnit vzdělávání dětí ve 21. století a jejich přirozenou sociální inkluzi.
Projekt se zaměří na výjimečnou kvalitu a povahu evropských dětských muzeí, jejich potenciální přínos evropské společnosti a na efektivní podporu dětských muzeí při naplňování jejich poslání.

Konkrétní cíle projektu jsou:

  • představit muzea jako instituce orientované na budoucnost – jako místa pro vzdělávání ve 21. století; identifikovat standardy kvality; vytvořit vizuální identitu a propagační strategie; zpřístupnit spolehlivý zdroj informací na evropské úrovni
  • podpořit ekonomickou udržitelnost muzeí na základě sdílených marketingových strategií
  • podpořit začínající muzea pro děti poskytnutím komplexních praktických informací vycházejících z činnosti „muzeí zapojujících děti“
  • sdílet znalosti a dovednosti, jež se vztahují k současným společenským a ekonomickým výzvám, jako je například společensky a kulturně rozmanité publikum nebo „digitálně orientované děti, mládež a rodiny“

Vedoucí projektu se zaměří na utváření a implementaci marketingových nástrojů a šíření komunikační kampaně, jež se zakládá na sdílených hodnotách a propagaci kvalitních institucí v Evropě. Rovněž zhotoví sadu podkladů dostupných k online samostudiu
Partnerské instituce uspořádají dvě významné konference s programem zaměřeným na školení umělců a muzejních pracovníků.