Uzávěrka 31. 3.

Zmapujme společně stav IT v neziskovkách

Publikováno 13. 3. 2023

Jedním z klíčových faktorů pro úspěch neziskových organizací jsou dnes informační technologie. Správným využitím IT mohou neziskové organizace zlepšit efektivitu svých procesů, zvýšit dosah služeb a významně snížit náklady.

Zároveň víme, že dostat se k IT technologiím, které vaše organizace potřebuje nemusí být jednoduché, ať už kvůli nedostatku financí na jejich pořízení nebo chybějícím digitálním kompetencím vašeho týmu. V TechSoup se snažíme vám cestu k technologiíím a jejich efektivnímu používní co nejvíce usnadnit. Abychom však věděli, co je pro vás opravdu přínosné, kde jsou největší mezery a co vám chybí, potřebujeme informace o tom, jak IT využíváte a vaši zpětnou vazbu.

Proto spouštíme ve spolupráci s Nadací OSF druhý ročník velkého průzkumu Stav IT v českém nezisku. Navazujeme na první ročník, který proběhl v roce 2021. Výsledky průzkumu nám umožní kontinuálně sledovat vývoj, identifikovat nové trendy a především přizpůsobovat nabídku našich produktů, služeb a vzdělávacích aktivit, aby co nejvíce reflektovaly vaše potřeby.

„Z dat získaných v předchozím ročníku vyplynulo, že organizace často mají problém s hardwarem, buď je ho značný nedostatek nebo je ve špatném stavu. Proto jsme se spojili s novým partnerem, firmou Počítarna, která nám poskytuje slevu na nákup repasovaného HW. Rovněž se jako problém ukázala nedostatečná nabídka CRM systémů. Uzavřeli jsme proto partnerství s firmou Raynet, která nám aktivně pomáhá situaci řešit,“ popisuje Radka Bystřická, ředitelka Sdružení VIA, realizátora programu TechSoup v ČR, co pozitivního se mimo jiné podařilo na základě dat z minulého ročníku průzkumu.

Pokud pracujete v IT oddělení neziskové organizace, vedete vaši organizaci, jste projektovým nažerem nebo manažerkou nebo prostě máte IT agendu vaší organizace na starosti, zajímáte se o současný stav IT a chcete aktivně přispět k jeho zlepšení, zapojte se vyplněním dotazníku! Průzkum probíhá od 1. do 31. března 2023.

Podrobnosti