Uzávěrka 29. 5.

Žilinská univerzita – soutěž na logo a vizuální styl

Publikováno 27. 4. 2020

Žilinská univerzita v Žiline vyhlasuje verejnú neanonymnú súťaž návrhov na logo a vizuálny štýl.

Žilinská univerzita v Žiline vyhlasuje verejnú neanonymnú súťaž návrhov na logo a vizuálny štýl, ktorý sa stane základom pre komunikačnú stratégiu a prezentáciu Žilinskej univerzity v Žiline. Predmetom súťaže je návrh nového loga a jeho aplikácií vo vybraných prvkoch vizuálneho štýlu. Pre prezentáciu univerzity ako modernej vzdelávacej inštitúcie a jej aktivít je potrebné vytvoriť značku – logo/rozpoznávací prvok, ktorý bude jednotný vo všetkých online kanáloch, tlačených materiáloch. Vizuálny štýl bude používaný na komunikáciu v rámci Slovenskej republiky i v zahraničí. Nové logo nesmie využívať prvky súčasného loga Žilinskej univerzity v Žiline.

Viacej informácií nájdete tu.