Uzávěrka 15. 11.

Zapojte se do konzultací k Doporučení UNESCO o postavení umělce

Publikováno 25. 7. 2022

S potěšením zveme vaši organizaci k účasti na páté celosvětové konzultaci o provádění Doporučení o postavení umělce, které přijala Generální konference UNESCO v roce 1980.

Toto monitorování má pro UNESCO a jeho členské státy zásadní význam, neboť pomůže poskytnout aktuální diagnostiku stavu umělce na národní, regionální a celosvětové úrovni. Tím, že přispějete k vyhodnocení nového vývoje a identifikaci přetrvávajících problémů a vznikajících příležitostí, pomůžete svým příspěvkem utvářet budoucí opatření UNESCO ke zlepšení profesního, sociálního a ekonomického postavení umělců a kulturních pracovníků na celém světě. Poslouží také jako podklad pro strategické politické reakce na posílení kulturního sektoru v době, kdy se vzpamatováváme z pandemie covidu-19, která měla ničivý dopad na životní podmínky umělců a kulturních pracovníků.

Celosvětové konzultace o provádění doporučení z roku 1980 jsou čtyřletým úkolem, který je zaváděn v součinnosti s pravidelným podáváním zpráv o provádění Úmluvy o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů z roku 2005. Doporučení z roku 1980 i Úmluva z roku 2005 totiž sdílejí snahu o vytvoření prostředí příznivého pro ochranu základních svobod a podporu rovnosti žen a mužů jako předpokladů pro tvorbu a šíření rozmanitých kulturních projevů a zároveň podporují inkluzivní a udržitelný hospodářský růst s cílem snížit nerovnosti v jednotlivých zemích i mezi nimi.

Podrobnosti