Uzávěrka 27. 2.

Y:Normal Bodies – open call pro umělce*umělkyně

Publikováno 31. 1. 2022
Grafika: Kristýna Žáčková

Pro komponovaný večer Y: Normal Bodies hledáme umělecké příspěvky, které se dotýkají norem a forem našich těl a našeho tělesného prožívání. Bez strachu a bázně tematizují fyzickou blízkost vůči sobě i ostatním, která je právě dnes trpkým tématem.

SÉRIE Y: EVENTS v Divadle X10

Y events je sérií událostí, která operuje na okrajích divadla a hledá místa, kde se divadlo slévá s výtvarným uměním, s uměním performance, hudbou a teorií. Každá událost Y eventu je rámcovaná tématem na které skrze open call reaguje jedinec či kolektiv umělecký / mimoumělecký / teoretický / prolínající. Kolektivním výstupem je komponovaný večer,  který proniká  žánrové hranice a propojuje přítomné „diváky“ i „herce“  v živoucí události sdíleného časoprostoru. 

OPEN CALL

𝗬: 𝗡𝙤𝗿𝗺𝗮𝗹 𝗕𝙤𝗱𝗶𝗲𝘀 má být prostorem, kde spolu můžeme bezpečně sdílet intimitu, trapnost, pot, slzy, svoje bolesti i slasti, otevírat se odlišnostem a společně snít o lepší budoucnosti, ve které “all bodies matter”. Komponovaná událost, která propojuje různé manifestace tělesnosti s koncepty, které tělesnou totalitu a normalitu narušují. Událost, která na těle staví i tělo využívá.

Pro 𝗬: 𝗡𝙤𝗿𝗺𝗮𝗹 𝗕𝙤𝗱𝗶𝗲𝘀 hledáme takové příspěvky, které body-positivitu vyvažují s hledáním “normálnosti”, bio-hacking doplňují popisující anatomií; kvíří (queering) a zároveň se nebojí kreativního užívání norem. Hledáme takové (umělecké) práce/praxe, které chápou “já” jako “my”, které chtějí společně prožívat a prožít, experimentovat a poznat.

Do open callu se mohou hlásit jednotlivci či kolektivy z libovolných uměleckých i mimouměleckých oborů. Každý vybraný příspěvek bude honorován.

HARMONOGRAM

Deadline výzvy: 27. 2. 2022
Výsledky výzvy: 13. 3. 2022
Instalace: 16. + 17. 4. 2022
Event: 18. 4. 2022

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

https://forms.gle/zk7vt1JQQBoBCuBTA

Kurátoři: Anna Chrtková & Petr Dlouhý
Grafika: Kristýna Žáčková
Produkce: Divadlo X10