Uzávěrka 9. 2.

Y: DESIGNING WORLDS – výzva pro tvůrce/tvůrkyně zinů

Publikováno 20. 1. 2020
grafika: Anna Chrtková ml.

Y: DESIGNING WORLDS je sdílený časoprostor pro performativní umění, současnou teorii a výtvarnou scénu, který se zabývá světem nezávislých tištěných médií – zinů. Hledáme umělce/umělkyně, kteří by se podíleli na spoluvytváření akce.

Divadlo X10 uvádí druhý ze série kurátorovaných večerů zaměřených na propojení a vzájemnou komunikaci mezi obory a žánry, lokální a mezinárodní (uměleckou) scénou. Každý ze série večerů je formován specifickým tématem a otevírá prostředí, jehož rovnoprávnými členy jsou umělci a teoretici stejně tak jako každý (ne)přítomný návštěvník. Debutní event série (Y: Possible Futures) se zabýval spekulativním vytvářením možných forem budoucnosti, nyní se pozornost obrací k přítomnu, v jejímž ohnisku je objekt, materiál a možné formy (lidské) komunikace s ním.

Y: DESIGNING WORLDS extrahuje autonomní světy autorů/autorek či kolektivů promlouvajících skrze artefakt nezávislého tištěného média (zinu) a akcentuje pocity s jeho fyzickým i estetickým zakoušením. Vůně, omak, textura, lesk, velikost, tvar stejně jako myšlenky, inspirace či fascinace vytvářející materiální i tematické struktury zinů jsou obohaceny o prostorovou a časovou rovinu.

Designing Worlds vyzývají ke vstupu a komplexnímu vniknutí do svébytného prostředí těchto nezávislých světů.

Open Call

Médium zinu chápeme jako artefakt, v němž je obsažen komplexní svět vytvořený umělcem*umělkyní či kolektivem umělců/umělkyň. Tyto světy chceme prostřednictvím jednodenního eventu Y: DESIGNING WORLDS rozšířit o novou rovinu prezentace; obohatit rovinu čtení a prohlížení zinu o další roviny zakoušení – chceme nabídnout možnosti jak ochutnat [zine], se dotknout [zinu], obývat [zine], pobývat se [zinem], atp.

Každý z vybraných tvůrců dostane prostor v Divadle X10, ve kterém společně s kurátory a přizvanými performery otevře svět zinu do prostoru směrem k člověku a situaci. V jakých pozicích je zine nejlepší číst? Jaké u toho má svítit světlo? Jaká má znít hudba? Jak by se měl člověk během listování zinem cítit?

Y: DESIGNING WORLDS zároveň hledají alternativu ke komoditní vystavovací praxi marketů.

Podmínky

Do open callu je možné přihlásit jednotlivé číslo, celou sérii či dosud nevydané dílo (s podmínkou, že nejpozději v den instalace musí mít fyzickou podobu)

Y: DESIGNING WORLDS zajišťuje:

  • Možnost prodeje ZINU se 100% ziskem.
  • Instalaci ZINU a náklady s tím spojené.
  • Krátkou rezidenci v partnerském prostoru Cross Attic za účelem přípravy instalace.
  • Ubytování v Praze po dobu rezidence a eventu.

Více informací a přihlašovací formulář: https://forms.gle/XBqmhKdbPbvyHoeS6

Harmonogram

Deadline výzvy / 9. 2. 2020
Výsledky výzvy / 16. 2. 2020
Instalace / 19. 4. 2020
Event / 20. 4. 2020

Kurátoři: Anna Chrtková st. & Petr Dlouhý
Produkce: Divadlo X10
Partner: Cross Attic

https://www.divadlox10.cz/

Více o sérii a 360° website: http://possiblefutures.divadlox10.cz/