Uzávěrka 30. 4.

Workshop pro odbornou veřejnost, muzejní pedagogy a pracovníky s muzejní veřejností – výzva k předkládání abstraktů

Publikováno 14. 4. 2023

Cílem workshopu (Západočeské muzeum v Plzni, 30. 5.–1. 6. 2023) je posílení odborných kompetencí pracovníků paměťových institucí v oblasti zprostředkování kulturního dědictví menšin široké veřejnosti.

Obracíme se na Vás s prosbou, zda byste se mohl/a zapojit jako přednášející do workshopu pořádaným Židovským muzeem v Praze.

Židovské muzeum v Praze zpracovává od 90. let 20. století rozsáhlý konvolut nálezů z geniz českých a moravských synagog. Stav genizových nálezů reprezentovaných především předměty z papíru, textilu a dalších organických materiálů, vyzvednutých z historických úložišť ve formě půdních zásypů, je zpravidla mnohonásobně horší než u jiných, mnohdy i mnohem starších předmětů z/zařazovaných do muzejních sbírek.
V rámci řešení projektu Tajemství půdy: Nálezy z geniz českých a moravských synagog, který Židovské muzeum realizuje za finanční podpory Fondů EHP 2014–2021, pořádá u příležitosti konání stejnojmenné výstavy v Západočeském muzeu v Plzni třídenní workshop pro odbornou veřejnost, muzejní pedagogy a pracovníky s muzejní veřejností. Program je zaměřen na movité kulturní dědictví menšin, přibližuje jeho pestrost a zasazuje jej do kontextu majoritní společnosti. Historie menšin a jejich tradice a zvyky jsou nedílnou součástí mnoha muzejních expozic.

Obdobné problémy jako tým Židovského muzea v Praze řeší pracovníci v oblasti památkové péče a muzejníci. Zainteresované odborníky proto zveme k účasti na odborné části workshopu, jehož cílem je vzájemné sdílení znalostí a zkušeností, vhodných přístupů i návodů, jak přistupovat k edukaci veřejnosti v případě kulturního dědictví.

Vybrané hlavní příspěvky budou honorovány částkou 5 000 Kč a přednášející hlavních příspěvků budou mít hrazeno ubytování. Třídenní workshop kromě přednášek obsahuje také exkurze, možnost prezentace posterů a dostatečný a komfortní prostor pro vzájemnou diskusi účastníků.

Uzavírka přihlášek: 30. 4. 2023. Příspěvky budou vybrány do 10. 5. 2023.

Abstrakty zasílejte na e-mail .