Uzávěrka 12. 4.

Workshop Latin American Crafts – výzva

Publikováno 13. 3. 2019

Latin American Crafts: Biocultural Heritage, Women’s Work and Neoliberal Socionatures je jednodenní mezinárodní workshop věnovaný problematice uměleckých řemesel v Latinské Americe.

Středisko ibero-amerických studií (dále SIAS) si vás dovoluje pozvat na jednodenní mezinárodní workshop, který se uskuteční dne 2. května 2019 v pražském Šporkově paláci v místnosti číslo 303. Workshop se koná ve spolupráci SIAS, KREAS a El Colegio de la Frontera Sur (Mexico) pod vedením zahraničního hosta Dory Ramos, jež přednese i úvodní přednášku věnovanou uměleckořemeslné produkci Latinské Ameriky a problematice s ní související.

Zohledněna budou témata jako teritorialita, životní prostředí, formování identity, migrace, kulturní identita a dědictví, turismus, fair trade, ženská práce, rasismus a mezinárodní pojetí autorského práva. Srdečně zvány jsou příspěvky zabývající se uměleckými řemesly nejenom v Latinské Americe. Jednacím jazykem bude angličtina a španělština. Cílem workshopu je dialog směřující k diskuzi a vzájemnému obohacení.

Prosíme zájemce o účast na workshopu, aby zasílali abstrakt (název příspěvku, resumé o délce 100 slov, klíčová slova a jazyk příspěvku) včetně krátkého medailonku (jméno, příjmení, akademická afiliace, téma výzkumu) na E , a to do 12. 4. 2019.