Vzdělávání v architektuře – dotazník

Publikováno 24. 2. 2022

Šest technických univerzit z Evropy se zapojilo do tříletého projektu organizovaného EuroTeQ Engineering University s cílem odhalit, jak mohou univerzity rozvíjet kontinuální vzdělávání, které odpovídá potřebám trhu.

V rámci tohoto projektu ČVUT prověřuje aktuální požadavky společností na kompetence, formáty výuky a návrh spolupráce pro nabídky celoživotního vzdělávání. Za tím účelem byl sestaven dotazník dostupný po rozkliknutí zde, jehož cílem je zjistit, jaké znalosti a dovednosti považujete za nezbytné, aby získali studenti během studia na ČVUT v Praze a jako absolventi měli dovednosti požadované trhem.

Více o projektu samotném se dozvíte zde.