Uzávěrka 31. 5.

Výzva pro mladé kulturní manažery a produkční

Publikováno 18. 4. 2019

Česká taneční platforma 2019 vyhlašuje otevřenou výzvu pro mladé kulturní manažery a produkční.

Porota Ceny manažer roku/Cena Jiřího Opěly (letos neudělené) vnímá profesi a roli tanečního manažera na poli domácího současného tanečního umění za nedostatečně rozvinutou a opomíjenou. Touto výzvou chceme podpořit zájem o management tanečních projektů.

Výzvu směřujeme ke studentům, absolventům a dalším kulturním manažerům v počáteční fázi jejich profesní dráhy (do 39 let věku). Zájemci se mohou přihlásit s tanečním a pohybovým projektem, který je již v realizaci, nebo bude realizován do března 2020. Osobní pohovory s kandidáty proběhnou na základě přihlášek v červnu 2019.

Odměna 10 000 Kč bude honorářem pro vybraného manažera a bude mu předána v červenci 2019.

PŘIHLÁŠKA

Jméno:

Název projektu:

Termín realizace a dokončení projektu:

Kontakt – Tel. + E-mail:

Prosím, představte stručně projekt, na kterém se podílíte/budete podílet (max. 1 000 znaků):

_____________________________________________________

Doplňující otázky (nepovinné):

Popište stručně, v čem bude spočívat vaše manažerská práce na projektu.

V čem je práce na projektu pro vás přínosná?

V čem je podle vás projekt výjimečný, nebo důležitý?

Jedná se o jednorázový nebo dlouhodobý projekt?

Vaše stávající aktivity v oblasti managementu tance (pokud jsou):

Přihlášky posílejte společně s Vaším CV do 31. května 2019.

Informace a kontakt pro přihlášky: Česká taneční platforma, E

Porota Ceny manažer roku: Lucia Kašiarová, Honza Malík, Jiří Opěla