Uzávěrka 16. 10.

Výzva o díla zaměřená na děti narozené během válečných konfliktů

Publikováno 15. 9. 2022

CHIBOW spolu s University of Birmingham a Universität Leipzig vypisuje výzvu o představení tematicky zaměřená na válečné děti, jejich participaci a sdílení jejich osobní historie.

Měnící se charakter ozbrojených konfliktů od počátku 20. století vedl k výraznému nárůstu objemu a intenzity sociálních důsledků války pro civilní obyvatelstvo. Mezi ně patří také děti narozené ve válce, jejichž otci jsou cizí/nepřátelští/okupační vojáci či příslušníci mírových sil. Jejich postavení jako „dítě nepřítele nebo okupanta“ a často dítěte se smíšeným etnickým původem vede ke stigmatizaci a diskriminaci.

Více informací zde.