Výzva k předkládání projektů v rámci Evropské dílny pro kulturu a demokracii (Evropské hlavní město kultury Chemnitz 2025)

Publikováno 14. 2. 2023

V roce 2025 ponese město Chemnitz spolu s dalšími 38 obcemi v regionu titul Evropské hlavní město kultury (EHMK).

Nově založená společnost Kulturhaupstadt Europas Chemnitz 2025 GmbH vytváří struktury pro realizaci obsahu přihlášky a začíná hledat partnery v rámci celé Evropy.
S motem C The Unseen si program klade za cíl upozornit na lidi a jejich dosud nepovšimnuté kvality v našem regionu. Společně s evropskými partnery a partnerkami chceme rozvíjet a realizovat kulturní projekty, které povedou k udržitelnému oživení prostřednictvím kultury.

Od poloviny roku 2024 mají být vytvářena a podporována partnerství v německo-česko-polském příhraničí i mimo něj. Naším cílem je, aby se různé subjekty a instituce v našich městech a regionu vzájemně propojily, a podpořily tak smysluplnou spolupráci na kulturní, hospodářské a sportovní úrovni.

K dosažení tohoto cíle připravuje společnost Kulturhaupstadt GmbH otevřenou výzvu k předkládání projektových záměrů.

V současné době oslovujeme všechny známé instituce, které podporují kulturní projekty v této oblasti. Velmi si přejeme, aby se nám při této mimořádné evropské příležitosti podařilo spojit síly v našem regionu tří zemí, a vytvořit tak vzájemnou velkou synergii.

Účelem tohoto našeho dotazu je především zjistit zájem o takovou spolupráci. Rádi bychom zjistili, zda i Vaše instituce považuje takovou iniciativu za smysluplnou.
V dalším kroku připravujeme „kulatý stůl“ všech zainteresovaných partnerů pro společný rozvoj programových synergií a možnou koordinaci nástrojů financování s cílem dosáhnout účinných a efektivních výsledků.

Co je našim cílem: být schopni spojit do jednoho programu dvě kola otevřených výzev, společně podpořených, obsahově sladěných a případně koordinovaných společnou odbornou porotou ve spolupráci se všemi nástroji financování.

Společnost Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 podporuje následující témata:

• Přiblížit Evropu prostřednictvím přeshraniční německo-česko-polské spolupráce
• Podporovat vytváření přeshraničních sítí
• Projekty, které souvisejí s programem Chemnitz2025, zejména s programovou směrnicí Eastern State of Mind – východoevropská mentalita.

Rádi bychom s Vámi navázali dialog a vyměnili si dlouholeté zkušenosti, abychom těchto cílů mohli společně dosáhnout. Naším přáním je férová sousedská spolupráce.

Potěšilo by nás, kdybychom společně s Vámi mohli v oblasti Vašich strategických priorit vytvořit nové základy pro oživení německo-česko-polské kulturní spolupráce.
V případě zájmu o spolupráci se nám určitě ozvěte. V příloze najdete seznam všech institucí, které jsme oslovili.

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy a tento dopis považujeme za náš první krok ke vzájemné spolupráci.

První setkání pro výměnu informací a vzájemné propojení se uskuteční v Chemnitz ve dnech 11. (registrace) a 12. 5. 2023; online konzultace pro české zájemce (v češtině) se uskuteční 20. 3. 2023 od 16 do 18 hod.

Podrobnosti