Uzávěrka 1. 10.

Výzva k nominacím na Evropské ceny za kulturního dědictví/Ceny Europa Nostra 2020

Publikováno 27. 6. 2019

Evropské ceny za kulturní dědictví/Ceny Europa Nostra jsou nejvyšší oceněním na poli kulturního dědictví v Evropě. Poukazují na mimořádné projekty obnovy, na novátorský výzkum, přínos profesionálů a dobrovolníků v kulturním dědictví a na výjimečné výkony ve vzdělávání, zvyšování povědomí a výchově.

Právě teď mají možnost nejinspirativnější architekti, řemeslníci, odborníci v oboru kulturního dědictví, profesionálové a dobrovolníci, veřejnost a soukromé instituce nebo lokální komunity podat žádost a být za své počiny oceněni.

Oceněno bude až 30 mimořádných počinů z celé Evropy. Z nich 4 vybraní laureáti obdrží hlavní cenu Grand Prix, k níž se váže finanční odměna 10 000 EUR. Cena veřejnosti bude udělena jedné nominaci a to na základě on-line hlasování pořádaném organizací Europa Nostra.

Kromě toho z předložených žádostí budou udělena dvě nová zvláštní ocenění ILUCIDARE.

ILUCIDARE je projekt podpořený programem Evropské unie Horizon 2020 pro Výzkum a inovaci s cílem založit mezinárodní síť podporující kulturní dědictví jako zdroj inovací a mezinárodní spolupráce. Evropské ceny pro kulturní dědictví/Ceny Europa Nostra přispějí projektu ILUCIDARE v totožnosti, podpoře a zvýšení kvality příkladů dobré praxe vedoucích prostřednictvím kulturního dědictví k inovaci a mezinárodní spolupráci.

Všichni laureáti budou vyhlášeni během slavnostního udílení Evropských cen v červnu roku 2020.

Evropské ceny za kulturní dědictví/Ceny Europa Nostra (původně Ceny Evropské unie za kulturní dědictví/Europa Nostra) udílí Evropská komise od roku 2002. Jejich organizací je pověřena Europa Nostra.

Ocenění má pro vítěze velký přínos, jenž se projevuje vyšším (mezi)národním zájmem, zvýšeným počtem návštěvníků a možnostmi následných dotací.

Udílení cen je podporováno programem EU Kreativní Evropa. Zvláštní ocenění ILUCIDARE je podporováno Rámcovým programem pro výzkum a inovace EU Horizontem 2020 pod grantovou smlouvou č. 821394.

Své nominace zasílejte do 1. října 2019 (poslední den odeslání).

Více informací k nominacím www.europeanheritageawards.eu

Nominujte váš projekt a sdílejte váš úspěch po celé Evropě!