Uzávěrka 25. 1.

Výzva Bohémská múza – dočasné streetartové intervence a velkoplošné malby

Publikováno 2. 1. 2023

Prague City Tourism ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy a Technickou správou komunikací Praha vyhlašuje otevřenou výzvu na návrh dočasných streetartových intervencí a velkoplošných maleb pro vybraná místa podchodů ve správě TSK.

Cílem této výzvy je zobrazit bohémskou múzu, která nás inspiruje a probouzí v nás, unavených rutinou a každodenními povinnostmi, bohémskou duši. Bohémská múza žije v Praze již po staletí a činí život v Praze zcela jedinečným. Výzva usiluje o rozšíření strategického přístupu města a městských organizací a jejich vzájemné koordinaci v péči o veřejný prostor a podnícení zájmu veřejnosti o současné umění.

Výzva je určená umělkyním a umělcům, uměleckým skupinám, grafičkám a grafikům.

Lokalita/plocha:

  • Podchod Legerova, Praha 2
  •  Podchod Lounských, Praha 4
  •  Podchod Malovanka, Praha 6
  •  Podchod Strahov I., Praha 6
  •  Podchod Strahov II., Praha 6

Komu je výzva určena:

  • umělkyním a umělcům, uměleckým skupinám, grafičkám a grafikům. Výzva je neanonymní a je otevřená všem.

Lhůta pro doručení přihlášek a požadavky:

Více informací