Uzávěrka 7. 1.

Výtvarně-architektonická soutěž „Umělecké dílo pro kopec Vinice-Kolín“

Publikováno 1. 10. 2019

Město Kolín vyhlásilo jednofázovou projektovou otevřenou výtvarně-architektonickou soutěž na výtvarné řešení uměleckého díla ve veřejném prostoru.

Předmětem soutěže je návrh výtvarného, materiálového a technického řešení uměleckého díla jakékoliv výtvarné formy, které bude umístěno v prostoru kopce Vinice v Kolíně. Výtvarné pojetí Díla a jeho kompoziční začlenění do prostoru kopce Vinice je ponecháno na svobodné vůli a volné kreativitě autorů. Předmětem soutěže je dále pomocí navrženého díla přispět k porozumění místa a krajiny a iniciovat další přemýšlení o významu kopce Vinice.

Místo realizace díla, kopec Vinice s nadmořskou výškou 247,8 m. n. m, se nachází na okraji města Kolína směrem na obec Ovčáry. Název Vinice odkazuje na pěstování vinné révy, které zaniklo v roce 1877. V nedávné minulosti 20. století, v letech 1968 až 1994, zde byla provozována skládka, kam byl svážen komunální odpad z celého Kolína. V roce 1994, byla skládka uzavřena, asanována a rekultivována. Místo bylo přetvarováno a překryto nepropustnou vrstvou a fólií tak, aby bylo zabráněno průsaku srážkových vod do tělesa bývalé skládky.

V současnosti je vrchol kopce využíván jako vyhlídkové a odpočinkové místo. Je zde umístěn turistický ukazatel a místo k posezení. Vrchol kopce se stal rovněž pravidelným cílem poutí kolínské církevní komunity a místem uvažované nové křížové cesty.

Umělecké dílo, které zde bude navrženo, by mělo umět pracovat nejen s kontextem lokality a její historií, ale i s novým duchovním přesahem tohoto nenápadného, milého a v budoucnu doufejme stále více důležitého místa. Umístění navrženého uměleckého díla není svázáno pouze s vrcholem kopce. Autor může pracovat i s myšlenkou umístění díla pod kopcem, ve svahu kopce nebo i komplexnějším zasazením díla do prostoru celé lokality. Navržené dílo by mělo lokalitu kopce Vinice uměleckým způsobem dále rozvíjet.

První tři návrhy, vybrané porotou, budou oceněny finančně, a to v celkové výši 170 000 Kč. Porota je zastoupena architekty, krajináři i výtvarníky.

Datum vyhlášení soutěže: 1. 10. 2019
Odevzdání soutěžních návrhů: do 7. 1. 2020

Podrobné informace o soutěži, vč. soutěžních podmínek a podkladů naleznete na webových stránkách města Kolína www.mukolin.cz, sekce Podnikatel/veřejné zakázky města.