Vřejná sbírka na obnovu katedrály Notre-Dame v Paříži

Publikováno 23. 4. 2019

Národní technické muzeum za podpory Ministerstva kultury ČR, České filharmonie, Magistrátu hl. m. Prahy a Univerzity Karlovy iniciovalo vznik veřejné sbírky na obnovu katedrály Notre-Dame v Paříži.

Národní technické muzeum za podpory Ministerstva kultury ČR, České filharmonie, Magistrátu hl. m. Prahy a Univerzity Karlovy iniciovalo vznik sbírky na obnovu ohněm poškozené katedrály Notre-Dame v Paříži. Není třeba zdůrazňovat světový význam této památky gotické architektury a stavitelství. Pro naši veřejnost je tento význam o to větší, že katedrála má s našimi dějinami i významnou historickou souvislost. Z hořící katedrály byla zachráněna domnělá trnová koruna Krista, z níž získal Karel IV. od francouzského krále jeden trn, který vložil do kříže umístěného ve vrcholu svatováclavské koruny.

Národní technické muzeum si je plně vědomo, co znamená pomoc ve chvíli vzniklého neštěstí. V roce 2002 po srpnových povodních, kdy skončil Archiv architektury NTM více jak tři metry pod vltavskými vodami, se zvedla také mimořádná vlna solidarity, na základě které vznikla veřejná sbírka „SOS Archiv architektury“. Tato sbírka vynesla více než jeden a půl miliónu korun, které výrazně pomohly s počáteční obnovou Archivu architektury NTM. Ztrátu významných architektonických prvků a části stavební podstaty, jako byl historický krov katedrály Notre-Dame, si lze představit i vzhledem k tomu, že v Praze se nalézá neméně významná katedrála sv. Víta, která je stejným symbolem české státnosti jako pro Francii pařížská katedrála Notre-Dame.

Číslo účtu veřejné sbírky „Obnova katedrály NOTRE-DAME“: 1159698550207/0100 Komerční banka, a. s.

Česká filharmonie ve spolupráci se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy – FOK, PKF – Prague Philharmonia a všemi kolektivními tělesy Národního divadla, Státní opery a Kühnovým smíšeným sborem uspořádá v úterý 23. dubna 2019 ve 21.10 ve Dvořákově síni v Rudolfinu benefiční koncert na obnovu katedrály Notre-Dame v Paříži. Na programu bude Stabat Mater Antonína Dvořáka pod taktovkou hlavního hostujícího dirigenta České filharmonie Tomáše Netopila. Výtěžek z koncertu bude použit k uvedenému účelu prostřednictvím výše uvedené veřejné sbírky. 

Reakce velvyslance Francie v ČR, pana Rolanda Galharagua: „Francouzské velvyslanectví v Praze velice děkuje Národnímu technickému muzeu v Praze za tuto ušlechtilou a krásnou iniciativu, která dokládá vaši sounáležitost a solidaritu vůči Francii, Francouzům a Francouzkám. Je také ukázkou neuvěřitelné štědrosti Čechů vůči Francii, kterou lidé dávají Velvyslanectví najevo už od pondělí.“

Ministr kultury ČR doc. Antonín Staněk řekl: „Jsem velmi rád, že mohu oznámit spuštění veřejné sbírky na obnovu katedrály Notre Dame. Chci předem srdečně poděkovat všem, kterým není lhostejný osud takto významné kulturní památky daleko přesahující jakékoli hranice, a která zároveň patří mezi nejvyhledávanější turistická místa. Vaše finanční dary pomohou dobré věci a zachování kulturního symbolu pro další generace.“ 

Rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima doplnil: „Osobně to cítím jako velkou ztrátu a poškození cenné stavební a historické památky. Jak kdysi uvedl o zkáze Juditina mostu kronikář František Pražský ‚Jakoby padla koruna království‘. Univerzita Karlova se proto velmi ráda k této iniciativě a sbírce připojuje.“

Radní hl. m. Praha pro kulturu Hana Třeštíková uvedla: „Dáváme najevo naše zakotvení v Evropě a solidaritu s Pařížany. Sbírka NTM garantuje, že se vybrané peníze dostanou na opravu Notre-Dame. Ochrana památek pro nás v Praze není prázdným pojmem a chceme podpořit Paříž při napravování obrovských škod na ikonické stavbě, která má význam pro nejen francouzskou, ale i celosvětovou kulturu.“