„Vraťte nám kulturu, paní předsedkyně!,“ žádá Creative Action Europe – petice

Publikováno 18. 9. 2019

Na základě úterního vyhlášení kandidátů na evropské komisaře a zveřejnění jejich portfolií spustila Creative Action Europe (CAE) kampaň, která žádá předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyen: Vraťe nám kulturu, paní předsedkyně!

Kultura je nově součástí portfolia komisařky Mariyi Gabriel společně s výzkumem, inovacemi, sportem a vzděláním. CAE má radost, že je kultura ve společnosti takto důležitých oblastí, které jsou zásadní pro budoucnost Evropské Unie. Zároveň má ale obavy z umenšení pozice kultury v rámci komisařčina portfolia, jelikož v oficiálním názvu jejího titulu slovo “kultura” chybí.

Kultura je svébytnou a rozsáhlou složkou evropské jednoty, která je zásadní pro budování sdílené budoucnosti všech evropských občanů. Zásadní role kultury v evropské integraci byla evropskými institucemi konzistentně uznávána, a byla tak vytvořena skvělá možnost k budování silného a jednotného evropského společenství. Když teď kultura v titulu komisaře chybí, jsou na místě pochybnosti, zda se jí bude stále dostávat pozornosti, kterou si zaslouží. Kreativní a kulturní sektor jsou bezpochyby motory vývoje a kultura je navíc úzce propojena s politikami zaměřenými na mladistvé. Stále však zůstává autonomní oblastí obrovských rozměrů, která samostatně přispívá k budování naší společnosti.

CAE proto založila on-line petici za změnu titulu Mariyi Gabriel na komisařku pro “inovace, mládež a kulturu”.

S ohledem na důležitost role kultury v mnoha různých oblastech udržitelného rozvoje oceňuje CAE, že von der Leyen zahrnula některé aspekty kultury do portfolia dalších komisařů. Aby byla posílena tato nová struktura, žádá CAE o zvláštní pověření zprostředkovávat dialog a synchronizaci činností mezi ostatními komisaři a vice komisaři ve věcech kultury.