Uzávěrka 3. 5.

Voices of Culture – výzva na téma Green Transitions and Energy Crisis

Publikováno 13. 4. 2023

Voices of Culture hledá evropské organizace, které se chtějí zapojit do projektu Culture and Creative Sectors and Industries driving Green Transition and facing the Energy Crisis.

Vybrané organizace se setkají v Evropském hlavním městě kultury 2024 v Tartu (Estonsko), 15. a 16. června 2023.

Setkání v Tartu se zaměří na následující témata:

  • Posílení role kulturního a kreativního sektoru v rámci evropských opatření (jako je evropská Zelená dohoda) k řešení mimořádné situace v oblasti klimatu. Kultura pro prosperující, inkluzivní, odolnou, udržitelnou a environmentálně odpovědnou budoucnost.
  • Integrace kulturního a kreativního sektoru do dalších socioekonomických činností a odvětví v Evropě. Omezení dopadů klimatické krize prostřednictvím snižování emisí (dekarbonizace), zvýšení odolnosti (adaptace), obnovy biologické rozmanitosti a životního prostředí, větší sociální soudržnosti.
  • Ekologizace kulturních činností a kulturního a kreativního sektoru.

Organizace následně sepíší zprávu doporučených opatření v rozsahu přibližně 20 až 30 stran adresovanou Evropské komisi.

Více informací zde.