Uzávěrka 14. 6.

Voices for Culture – výzva k diskuzi o otázce rovnosti pohlaví v kultuře

Publikováno 27. 5. 2019

Platforma Voices for Culture vybízí instituce a kulturní profesionály, kteří se zabývají tématem rovnosti pohlaví, aby se zúčastnili diskuzního setkání v Praze, jehož výsledky budou následně předloženy Evropské komisi.

Diskuzní setkání na téma rovnosti pohlaví v kulturním a kreativním sektoru se uskuteční 4. a 5. září 2019 v Praze a jeho výstup bude následně prezentován představitelům Evropské komise 5. a 6. listopadu 2019 v Bruselu. Diskuze se zaměří na téma pracovního zastoupení a finančního ohodnocení žen a mužů, genderové stereotypy, sexuální obtěžování či strukturální znevýhodnění na základě pohlaví. Zúčastnit se mohou zástupci organizací a platforem, kteří chtějí přispět k řešení témat souvisejících s genderovou nerovností a pocházejí z některého z členských států Evropské unie. Vybraným účastníkům bude zajištěno ubytování, doprava a stravování.

Přihlášky je nutné odeslat do 14. června 2019.

Podrobnosti o projektu a přihlašovací formulář lze nalézt zde.