Veletrh muzeí České republiky 2019 – výzva

Publikováno 28. 2. 2019

24. ročník Veletrhu muzeí České republiky se koná 22. a 23. květen 2019, pořadatel: Muzeum Vysočiny Třebíč.

Letos již po 24. organizuje Muzeum Vysočiny Třebíč Veletrh muzeí České republiky, pracovní a diskusní setkání muzejních pracovníků k nejrůznějším tématům jejich oboru.

Pro rok 2019 bylo zvoleno široce reflektované téma „MUZEUM A REGION“.

Hlavním cílem veletrhu bude výměna inspirativních informací a zkušeností na toto téma mezi muzejníky napříč všemi základními obory jejich činnosti. V průběhu veletrhu budou probíhat prezentace, přednášky a diskuse k možnostem využití odborných znalostí o specifikách regionu v muzejní oblasti, s důrazem na konkrétní příklady v praxi.

Posláním letošního ročníku je tak opět zdůraznit skutečnost, že především u „menších“ muzeí vlastivědného typu je vazba k regionu základním předpokladem, z něhož vychází charakter, zaměření i obsah jejich práce. Umět tedy správně naložit s tím, co region ve své neobyčejné pestrosti přírodní, historické i společenské nabízí, je cestou, jak z muzea učinit instituci jedinečnou a návštěvnicky stále atraktivní.

 

Tematické okruhy pro přihlášení příspěvků k prezentaci

Co mohou udělat organizace našeho zaměření pro region?

Jak využít odborných znalostí, sbírek a místních tradic?

Co je regionální učebnice a místně ukotvené učení?

Jakými počiny motivovat veřejnost k poznání rodného kraje a tím zároveň posílit vztah k regionu?

Jaké jsou možnosti získání financí z dotačních titulů?

Jaké jsou zkušenosti se získáváním podpory měkkých projektů?

 

Na základě počtu obdržených přihlášek rozhodne organizační výbor o definitivní náplni veletržního programu.

Podrobné informace včetně dalších organizačních pokynů budou následně sděleny přihlášeným účastníkům.

Informace budou také k dispozici na webových stránkách Muzea Vysočiny Třebíč www.muzeumtr.cz.

 

Účastnický poplatek: 600 Kč/osoba (přihlášení účastníci s příspěvkem ZDARMA)