Uzávěrka 25. 10.

Ústí nad Labem hledá vizuální styl a logo

Publikováno 16. 9. 2021

Deváté největší město České republiky ve spolupráci s Czechdesignem vyhlašuje soutěž na vytvoření nového vizuálního stylu. První kolo je otevřené všem zájemcům z oboru, do 2. kola postoupí až 5 vybraných účastníků.

Vítězná identita se propíše také do komunikace městských obvodů, klíčových příspěvkových organizacích a akciových společností města, jako jsou např. muzeum, pečovatelská služba nebo dopravní podnik.

Ústí nad Labem je krajské město s téměř 100 tisíci obyvateli a patří k nejstarším českým královským městům.

Mezi místní ikony patří brutalistická architektura a Hotel a restaurant Větruše, bývalý zámek tyčící se nad městem, který je s centrem spojen lanovkou. Ve městě se nachází ale i řada předválečných vil. Věhlas Ústí šíří i Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, z jejíž Fakulty umění a designu vzešlo mnoho významných jmen v oblasti designu a umění. Město a jeho okolí už nějakou dobu prochází revitalizací a aktuální ambicí je stát se přívětivějším místem k životu a vyřešit alespoň částečně sociální, ekonomické a ekologické problémy.

Město v současnosti postrádá ucelený systém moderní vizuální identity, a tak i efektivní nástroj pro komunikaci s obyvateli a návštěvníky. Logo z roku 2005 představuje grafický symbol řek Labe a Bíliny, na jejichž soutoku město leží.

„Ústí nad Labem hledí do budoucnosti, což by měla reflektovat i nová vizuální identita, kterou město právě ve veřejné soutěži hledá. Identita má prezentovat Ústí nad Labem jako město, ke kterému mohou začít občané cítit hrdost a které stojí za návštěvu,“ říká Petr Nedvědický, primátor Ústí nad Labem.

První fáze soutěže, kterou pořádá organizace Czechdesign, je anonymní a je řešena otevřenou výzvou, do které se může do 25. 10. 2021 hlásit neomezený počet uchazečů. Odborná porota ze všech přijatých návrhů vybere až 5 postupujících, které budou autoři v rámci další fáze prezentovat osobně. Výsledek bude znám na konci letošního roku. Úkolem bude kromě grafického konceptu a systému vizuální identity představit též logo města a podznačky, plakáty nebo propagační předměty.

Vítězná identita se propíše také do komunikace městských obvodů, klíčových příspěvkových organizacích a akciových společností města, jako jsou např. muzeum, pečovatelská služba nebo dopravní podnik. Novou podobu následně dostane ale i místní zpravodaj nebo orientační systém.

„Ústí je výzva! Je to známé a velké město, které ale trápí i neduhy. Vizuální styl zde jednoznačně může přispět ke zvýšené kvality života, každá změna bude výrazně vidět. Proto věříme, že se nám v soutěži sejde mnoho povedených návrhů od renomovaných designérů,“ komentuje Jana Vinšová, ředitelka organizace Czechdesign.

Kromě odborníků v porotě zasednou též zástupci města:

Závislá část poroty/zástupci vyhlašovatele:

● PhDr. et Ing. Petr Nedvědický – primátor Statutárního města Ústí nad Labem,

● Mgr. Miloš Studenovský – tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem.

Nezávislá část poroty/grafičtí odborníci:

● MgA. Jiří Hanek – grafický designér, absolvent UJEP,

● MgA. Markéta Hanzalová – grafická designérka,

● doc. ak. mal. Michal Slejška – grafický designér a pedagog UJEP.

Detailní podmínky soutěže jsou k nalezení na internetových stránkách organizátora soutěže Czechdesign. Se svými dotazy se zájemci o účast mohou obracet na design konzultantku Czechdesign Elišku Malečkovou na e-mail .

CZECHDESIGN

Czechdesign je profesionální zastřešující organizace, jež se stará o rozvoj designu v České republice. Dlouhodobě prosazuje uplatňování designu v praxi a férové nastavení podmínek v designérských soutěžích. Provozuje nejčtenější webový portál o českém designu www.czechdesign.cz, podporuje a propaguje české designéry, radí firmám a institucím, jak spolupracovat s designéry, a je předním pořadatelem designérských soutěží.