Úmluva UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů – návrh kandidatur

Publikováno 15. 11. 2018

UNESCO hledá odborníky, kteří mají prokázané znalosti/zkušenosti s Úmluvou 2005, konkrétně zkušenosti s prováděním odborné pomoci v rozvojových zemích a odborné zkušenosti v oblasti kulturního a tvůrčího průmyslu v následujících oblastech: institucionální organizace tvůrčích

odvětví; vypracování a provádění obecných politik; strategiíí a regulačních rámců pro tvůrčí odvětví; provádění projektů v oblasti mezinárodní spolupráce; financování, rozvoj a posilování konkrétního odvětví (např.: publikování, výtvarné umění, film, hudba, autorská a příbuzná práva, atd.); sběru dat v kulturních a tvůrčích odvětvích.

Jedná se o podání kandidatur na obnovení expertního orgánu (tzv. Expert Facility, https://en.unesco.org/creativity/capacity-building/expert-facility) na podporu iniciativ rozvoje kapacit pro provádění a prosazování Úmluvy 2005. Účelem této výzvy je obnovit expertní orgán pro čtyřletý mandát (2019–2022).

Termín uzávěrky je 27. 11. 2018.

Expression of Interest

Application Form