Uzávěrka 31. 3.

Umění ve veřejném prostoru – výzva

Publikováno 10. 2. 2022

Milí umělci, rádi bychom Vás oslovili s výzvou na dodání návrhu uměleckého díla pro naše dvě galerie ve veřejném prostoru – Proluka ve Vršovicích a Capacitas Statua Policlinica umístěná ve Fakultní nemocnici Motol.

Vaše práce nás zajímá a chtěli bychom Vám nabídnout možnost výstavy. Může jít o existující díla anebo zcela nová, která rádi podpoříme.

Níže uvádíme více o pražských galeriích ve veřejném prostoru.

Možné otázky k naší výzvě:

– je nějaký daný termín výstavy? od dubna 2022 dál až 2023–⁠2024

– je nějaký daný termín výzvy? –⁠ prosíme poslat návrhy do BŘEZNA 2022

– jak dlouho trvají výstavy? –⁠ na ProLuce 2–⁠3 měsíce, v Motole 3–⁠4 měsíce

– lze vystavit již existující dílo? –⁠ ano

– lze připravit zcela nový projekt? –⁠ ano

–  jaký je rozpočet pro ProLuku? –⁠ dle díla, cca 40 000–⁠50 000 Kč

– jaký je rozpočet do Motola? –⁠ dle díla, cca 80 000–⁠100 000 Kč

– co galerie zajistí? –⁠ instalaci, dopravu, produkci, materiál, honorář atd.

– kdo projekt podporuje? MK ČR, Hlavní město Praha, Státní fond kultury, MČ Praha 5

– jaké výstavy proběhly? –⁠ viz uvedené stránky zde

Vaše návrhy nám zašlete na

http://www.ctyridny.cz

PROLUKA

Galerie v pražských Vršovicích. V letech 2012–⁠2016 byla umístěna mezi ulicemi Krymská a Ruská a v roce 2017 se přestěhovala do Bezručových sadů, nad zastávku Krymská, ve Slovenské ulici. Představujeme především české umělce a podařilo se nám realizovat již více než 40 výstavních projektů. ProLuka je svým konceptem 24 h otevřené městské galerie v Praze jedinečná. Kurátoři galerie jsou Denisa Václavová a Krištof Kintera.

Realizované výstavy zde: https://ctyridny.cz/projects/galerie-proluka/

CAPACITAS STATUA POLICLINICA

Pro vystavování umění je Fakultní nemocnice v Motole jedno z nejzajímavějších veřejných prostranství, které hlavní město má. Jde vlastně o jakési město ve městě s vlastní infrastrukturou, každý den zde projde přibližně 10 000 návštěvníků. Jedná se o různorodé cílové skupiny, které však spojuje poměrně traumatický zážitek – důvod jejich návštěvy se pojí s nějakou starostí, obavou či náročným psychickým vypětím. Právě při častém pobytu na tomto místě jsme si uvědomili, jak je toto místo zajímavé – jednak pro sociální pestrost návštěvníků, tedy velice rozdílná a intenzivní interakce na vystavovaná díla, ale také pro možnost nabídnout kontemplaci, jiný zážitek, impuls k jiným myšlenkám a možná i v jistém slova smyslu také úlevu. Galerie vznikla v roce 2018 ve spolupráci s FN Motol, od té doby představila přes 10 uměleckých děl. Kurátorkou je Denisa Václavová.

Realizované výstavy zde: https://ctyridny.cz/projects/motol/

Oba prostory jsou specifické a mají své technické limity, musíme tedy díla pečlivě vybrat a dopředu si projít veškeré bezpečnostní a technické záležitosti.

Galerie Proluka:jedná se o svahovitý travnatý prostor parku, každé dílo je potřeba pevně ukotvit do země či jinak zabezpečit proti posunu. Nachází se přímo před základní a mateřskou školou, čili je potřeba dbát i na bezpečnost v návaznosti na tuto skutečnost. Prostor poskytuje MČ Praha 10, musíme dodržovat určitá pravidla. Prostor není vhodný pro vysoké nebo moc objemné objekty, které by vyžadovaly instalaci pomocí auta s rukou. Na místo je možné vjet dodávkou. Dílo je umístěné na Proluce 2–⁠3 měsíce.

FN Motol – Capacitas Statua Policlinica: galerie je umístěná na piazzetě při vstupu do nemocnice (naproti výstupu z metra). Díla musí být koncipována tak, aby byla 100% stabilní, není zde možnost kotvení do země, tedy každé dílo musí být navrženo tak, aby mělo svoji pevnou základnu (podstavec), ve kterém bude dílo pevně ukotveno. S ohledem na to, kde se prostor nachází, je potřeba dbát na bezpečnost. Prosím, nezapomeňte, že se jedná o nemocnici, hledáme díla svou povahou a obsahem k tomu vhodná. Každé dílo je zde umístěno 3–⁠4 měsíce.